Latinica | Ćirilica [google-translator]

Poziv za podnošenje predloga projekata za grantovePoziv za podnošenje predloga projekata za dodelu grantova program solidarno za prava svih. Podrška branioce ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022.


Pozivamo vas da se prijavite za Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama koji ima za cilj povećanje efikasnosti i otpornosti lokalnih branitelja ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u lokalnim sredinama u Srbiji. U okviru Poziva će biti podržano do 20 organizacija civilnog društva i aktivista pojedinaca.

Formulari za prijavu

Šta podrazumeva Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama?

Poziv podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, neformalnih grupa ili aktivista pojedinaca – koje doprinose unapređenju položaja branitelja ljudskih prava i zaštiti ljudskih prava u lokalnim sredinama širom Srbije. Poziv podržava akcije koje teže sledećem:
-Akcije koje jasno mapiraju i teže rešavanju problema u radu sa institucijama, u vezi sa zakonskim procedurama ili propisima koji utiču na položaj aktivista;
-Akcije koje podrazumevaju razvoj merljivog plana i strategije javnog zagovaranja u vezi sa zaštitom ljudskih prava;
-Akcije koje predlažu povezivanje između građana, lokalnih vlasti, civilnog društva i medija u procesu lokalnog zagovaranja i dalje promocije rezultata mreže „Solidarno za prava svih“;
-Akcije definisane na način koji doprinosi poboljšanju ljudskih prava i sloboda i / ili položaja branitelj ljudskih prava na lokalnom nivou. 

Sredstva koja se dodeljuju u okviru programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama:

Lot 1.  200.000 EUR – za registrovane neprofitne organizacije civilnog društva (udruženja, fondacije ili zadužbine).
minimalni iznos:10.000 EUR
maksimalni iznos: 30.000 EUR
Trajanje: do 12 meseci
 
Lot 2.  40.000 EUR – za neformalne grupe i aktiviste pojedince.
minimalni iznos: 1.000 EUR
maksimalni iznos: 5.000 EUR
Trajanje: do 12 meseci

Više informacija o otvorenom Pozivu možete pronaći OVDE.
 
Radi bližeg predstavljanja ovog Poziva, 15. aprila 2021. godine u 12 časova biće održana Info sesija, putem Zoom aplikacije.

Prijava za Info sesiju traje do 13. aprila 2021. godine.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja predloga projekata možete dobiti elektronskim putem slanjem emajla na adresu hrd@yucom.org.rs najkasnije do 23. aprila 2021. godine. 

Koji je rok za podnošenje predloga projekata?

Rok  je 27. april 2021. godine, do 23 sata i 59 minuta. 


Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021./2022. se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i partneri i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.