Latinica | Ćirilica [google-translator]

KONKURS: Tražimo asistente/kinje za podršku u učenju

Za potrebe tekućeg projekta, Udruženje Narodni parlament objavljuje

JAVNI KONKURS ZA POZICIJU ASISTENATA ZA PODRŠKU U UČENJU 

(3 osobe na period angažovanja od 7 meseci)

Asistenti za podršku u učenju sprovodiće individualni program podrške u učenju i program u malim grupama sa učenicima i učenicama I do IV razreda osnovne škole iz Leskovca, iz osetljivih društvenih grupa i sa poteškoćama u učenju i prilagođavanju školskom programu.

Program će se sprovoditi na teritoriji Leskovca, u saradnji sa nastavnim osobljem, roditeljima/starateljima i Centrom za socijalni rad u Leskovcu.

Opis zadatka i poslova:

  • Redovna komunikacija sa projektnim timom
  • Pohađanje i aktivno učešće na treningu za rad sa osetljivim grupama (trening će biti organizovan od strane Udruženja Narodni parlament)
  • Priprema plana rada i sprovođenje programa podrške u učenju za ukupno osmoro dece tokom sedam meseci angažovanja po dinamici utvrđenoj projektom (do 20 sati nedeljno)
  • Redovno sprovođenje individualne provere znanja i napretka dece (početna, u toku programa i po završetku programa)
  • Redovna komunikacija sa osobljem škole, roditeljima/starateljima, konsultacije o napretku dece, zajednički rad
  • Redovno kreiranje izveštaja o radu

Stručna sprema:

Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, osnovne akademske studije i master akademske studije, zvanje učitelj

Posebni uslovi:

Poželjno je da kandidat/kinja dostavi dokaz da je prijavljen/a na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Šta možete očekivati:

  • Redovna mesečna naknada za obavljanje ugovorenog posla
  • Radno mesto u Leskovcu, individualno i sa malim grupama dece (do 8 po jednom asistentu/asistentkinji)
  • Period angažovanja – 7 meseci: 11.2018. – 31.05.2019.

Linijski menadžment:

Asistenti/kinje za podršku u učenju odgovorni su neposredno koordinatorki projekta, posredno direktoru udruženja.

Način prijave:

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na mejl adresu udruženja, sa naznakom Prijava – asistent/kinja za podršku u učenju najkasnije do 16.10.2018. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biće pozvani na razgovor. Za sva pitanja u vezi konkursa, možete pisati na mejl adresu udruženja.