Латиница | Ћирилица
Народни парламент > Старе објаве > КОНКУРС: Тражимо асистенте/киње за подршку у учењу

КОНКУРС: Тражимо асистенте/киње за подршку у учењу

За потребе текућег пројекта, Удружење Народни парламент објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОЗИЦИЈУ АСИСТЕНАТА ЗА ПОДРШКУ У УЧЕЊУ 

(3 особе на период ангажовања од 7 месеци)

Асистенти за подршку у учењу спроводиће индивидуални програм подршке у учењу и програм у малим групама са ученицима и ученицама I до IV разреда основне школе из Лесковца, из осетљивих друштвених група и са потешкоћама у учењу и прилагођавању школском програму.

Програм ће се спроводити на територији Лесковца, у сарадњи са наставним особљем, родитељима/старатељима и Центром за социјални рад у Лесковцу.

Опис задатка и послова:

  • Редовна комуникација са пројектним тимом
  • Похађање и активно учешће на тренингу за рад са осетљивим групама (тренинг ће бити организован од стране Удружења Народни парламент)
  • Припрема плана рада и спровођење програма подршке у учењу за укупно осморо деце током седам месеци ангажовања по динамици утврђеној пројектом (до 20 сати недељно)
  • Редовно спровођење индивидуалне провере знања и напретка деце (почетна, у току програма и по завршетку програма)
  • Редовна комуникација са особљем школе, родитељима/старатељима, консултације о напретку деце, заједнички рад
  • Редовно креирање извештаја о раду

Стручна спрема:

Високо образовање на студијама првог степена, основне академске студије и мастер академске студије, звање учитељ

Посебни услови:

Пожељно је да кандидат/киња достави доказ да је пријављен/а на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Шта можете очекивати:

  • Редовна месечна накнада за обављање уговореног посла
  • Радно место у Лесковцу, индивидуално и са малим групама деце (до 8 по једном асистенту/асистенткињи)
  • Период ангажовања – 7 месеци: 11.2018. – 31.05.2019.

Линијски менаџмент:

Асистенти/киње за подршку у учењу одговорни су непосредно координаторки пројекта, посредно директору удружења.

Начин пријаве:

Сви заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да пошаљу свој CV и мотивационо писмо на мејл адресу удружења, са назнаком Пријава – асистент/киња за подршку у учењу најкасније до 16.10.2018. Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Кандидати/киње који прођу у ужи круг биће позвани на разговор. За сва питања у вези конкурса, можете писати на мејл адресу удружења.