Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Održan sastanak partnerskih organizacija „YouPart“ projekta

Održan sastanak partnerskih organizacija „YouPart“ projekta

Током 6. и 7. септембра 2022. године организовали смо састанак у вези реализације „YouPart“ пројекта у просторијама Омладинског савеза удружења „ОПЕНС“ у Новом Саду.

„YouPart – Engage, Connect, Empower political participation of disadvantaged youth“ пројекат окупља 12 непрофитних организација из 6 земаља: Аустрија, Чешка, Грчка, Италија, Словенија и Србија. Пројекат се имплементира под вођством „SudWind“ организације из Беча у Аустрији.

„YouPart“ пројекат охрабрује младе људе да буду друштвено активнији у локалним заједницама у којима живе. Пројекат је осмишљен тако да ојача политичку партиципацију младих из наведених земаља, посебно оних групација младих који у односу на вршњаке имају нешто лошији друштвено-економски положај. Ово се постиже кроз 3 фазе: 1. Пројекат обезбеђује бројне могућности и прилике младима да осмисле и формулишу захтеве младих ка доносиоцима одлука (Engage). 2. Пројекат обезбеђује бројне могућности и прилике младима да се повежу са вршњацима из других земаља и дискутују о свим темама од интереса за омладинску популацију, као и о њиховим захтевима ка политичарима (Connect). 3. Пројекат обезбеђује могућност и прилику младима да непосредно ка политичарима (примарно ка ЕУ парламентарцима) истакну и изразе претходно дефинисане захтеве младих (Empower).

„YouPart“ пројекат се реализује у периоду: 01/01/2022- 30/06/2024.

Co-funded by the European Union. This post was created and maintained with the financial support of the European Union under the Erasmus+ Programme. Its contents are the sole responsibility of the project partners of “YouPart – Engage, Connect, Empower political participation“ and do not necessarily reflect the views of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.