Latinica | Ćirilica [google-translator]

Javni poziv za učešće u programu razvoja omladinske politike u Užicu i Požegi

Udruženje „Narodni parlament“ poziva:

  • mlade do 30 godina iz Užica i Požege,
  • omladinske i sportske radnike iz Užica i Požege,
  • aktiviste udruženja iz Užica i Požege,
  • medijske radnike,
  • upošljenike lokalnih samouprava Užice i Požega,
  • upošljenike državnih organa i obrazovnih institucija koji rade sa mladima iz Užica i Požege,
  • kao i sve druge zainteresovane pojedince koji imaju motivaciju da doprinesu poboljšanju položaja i životnih prilika mladih u Užicu i Požegi

da se najkasnije do kraja dana petka 16. septembra 2022. godine prijave za učešće u programu razvoja omladinske politike u Užicu i Požegi.

Od kakvih aktivnosti se program sastoji? U čemu učestvujem?

Prva aktivnost programa je radionica koja će biti održana 23-25. septembra 2022. u Hotelu Park u Ivanjici, Venijamina Marinkovića 10. Ova radionica će okupiti do 25 učesnika i  omogućiti da se zajednički osmišljavaju glavni pravci delovanja budućih Lokalnih akcionih planova za mlade iz Užica i iz Požege. Radionica će imati i informativno-edukativni karakter jer će učesnici imati prilike da se pobliže upoznaju sa svim temama od važnosti za izradu LAP-a za mlade, kao i sa primerima dobre prakse u kreiranju/implementaciji lokalnih omladinskih politika.

Druga aktivnost je međunarodni trening koji će biti održan 25-28. novembra 2022. godine u Novom Sadu. Ovaj događaj će okupiti oko 40 učesnika iz Srbije, Nemačke, Poljske, Finske, Belgije i Švedske i omogućiti uspostavljanje potencijalne saradnje između organizacija i institucija u kojima učesnici rade, odnosno volontiraju. Kao i sticanje određenih znanja i veština iz oblasti omladinskih politika, saradnje u međunarodnim okvirima, „fundraising“ iz Erasmus+ programa, itd. Radni jezik ovog događaja biće engleski.

Naredne aktivnosti su planirane za 2023. godinu i uključuju fokus grupe tokom kojih će se precizno definisati potrebe mladih iz Užica i Požege, kao učešće u radu okruglih stolova u Užicu i Požegi tokom kojih će u diskusijama na temu izrade LAP-ova za mlade učestvovati i zvaničnici Ministarstva omladine i sporta i drugi građani iz Užica i Požege koji nisu imali prilike da prethodno učestvuju u programu.

Šta želimo da postignemo?

Želimo da Užice i Požega dobiju kvalitetne i realno ostvarive Lokalne akcione planove za mlade. Želimo da u izradi ovih dokumenata učestvuju svi motivisani i relevantni akteri, uključujući i same mlade, te da se i na taj način osigura da oni odgovaraju realnim potrebama mladih. Na kraju, želimo da se Lokalni akcioni planovi implementiraju i da ovo donese opipljive koristi za mlade iz Užica i Požege.

Detaljniji tekst ovog javnog poziva, planirane aktivnosti kao i način prijave mogu se naći u dokumentu „Javni poziv za učešće u programu razvoja omladinske politike u Užicu i Požegi„.

Nacrt Agende.

Prijavite se za učešće u programu i dajte lični doprinos u definisanju prioriteta budućih omladinskih politika u Užicu i Požegi.

Rok za prijave: 16. septembar 2022. godine. Ubrzo po isteku navedenog roka, bićete kontaktirani na broj telefona koji ste naveli, a kako bi potvrdili učešće.

„Policing the policies“ project is co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.