Latinica | Ćirilica [google-translator]

Rezultati istraživanja: Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji

Centar za ravnomerni regionalni razvoj je u saradnji sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština, sproveo istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje: stvarnog obima dosadašnjeg učešća lokalnih OCD u izradi i sprovođenju lokalnih strategija i planova, najčešćih i najkorisnijih formi uključivanja OCD, problema koji su pratili saradnju lokalnih samouprava i civilnog sektora na ovom planu itd., kako bi se definisale preporuke za unapređenje postojeće prakse u ovoj važnoj oblasti.

Reč je o prvom istraživanju ove vrste u Srbiji, koje je sprovedeno u dve faze sa dve različite ciljne grupe i korišćenjem različitih istraživačkih metoda. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 103 opštine i grada iz Srbije (60,95% svih lokalnih administracija) koje su dostavile popunjen upitnik, a fokus grupe sa predstavnicima lokalnih OCD su održane u 10 opština/gradova: Pančevo, Smederevo, Loznica, Pirot, Paraćin, Bačka Topola, Knjaževac, Lebane, Temerin i Beograd-Barajevo. Na fokus grupama su učestvovali predstavnici 57 lokalnih OCD.

Nalaze istraživanja možete preuzeti ovde. Posebno zaključke i preporuke možete preuzeti ovde.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

 Logo-EU