Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Rezultati istraživanja: Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji

Rezultati istraživanja: Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji

Центар за равномерни регионални развој је у сарадњи са удружењем „Народни парламент“ из Лесковца, удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева и Сталном конференцијом градова и општина, спровео истраживање које је имало за циљ утврђивање: стварног обима досадашњег учешћа локалних ОЦД у изради и спровођењу локалних стратегија и планова, најчешћих и најкориснијих форми укључивања ОЦД, проблема који су пратили сарадњу локалних самоуправа и цивилног сектора на овом плану итд., како би се дефинисале препоруке за унапређење постојеће праксе у овој важној области.

Реч је о првом истраживању ове врсте у Србији, које је спроведено у две фазе са две различите циљне групе и коришћењем различитих истраживачких метода. Истраживањем је било обухваћено 103 општине и града из Србије (60,95% свих локалних администрација) које су доставиле попуњен упитник, а фокус групе са представницима локалних ОЦД су одржане у 10 општина/градова: Панчево, Смедерево, Лозница, Пирот, Параћин, Бачка Топола, Књажевац, Лебане, Темерин и Београд-Барајево. На фокус групама су учествовали представници 57 локалних ОЦД.

Налазе истраживања можете преузети oвде. Посебно закључке и препоруке можете преузети овде.

Истраживање је спроведено у оквиру пројекта „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“, који финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

 Logo-EU