Latinica | Ćirilica [google-translator]

Konkurs za učešće na drugom regionalnom seminaru za predstavnike OCD

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji statističkog regiona Vojvodina, za učešće na regionalnom seminaru koji će biti organizovan od 21. do 23. novembra 2014. u Hotelu „Kaštel Ečka“ u Zrenjaninu.

Na konkursu će biti odabrano 30 predstavnika/ca lokalnih udruženja/organizacija civilnog društva iz Vojvodine, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Tokom pohađanja seminara učesnici će steći znanja i veštine potrebne za aktivno uključivanje u različite faze lokalnog strateškog planiranja, kako bi mogli da uspešno zastupaju interese građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u oblasti strateškog planiranja, kao i da razmene iskustva sa OCD koje su već bile uključene u te procese u svojim lokalnim zajednicama.

O uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete pročitati više informacija u Pozivu  i Aplikacionom formularu.

Projekat „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

Logo-EU