Latinica | Ćirilica [google-translator]

Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a

U Nišu je od 31. oktobra do 2. novembra 2014. god. održan prvi regionalni seminar za organizacije civilnog društva iz južne i istočne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Učesnike je činilo 30 predstavnika udruženja građana iz 13 opština/gradova, koji u svojim lokalnim zajednicama primarno deluju u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, unapređenja položaja lica sa hendikepom i omladinske politike.
Seminar je, pored uvodnih predavanja, gotovo u celosti bio zasnovan na radioničarskom rad, koji je omogućio da učesnici uspešno savladaju znanja i veštine neophodne za efikasno zastupanje interesa građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova. Polaznici seminara su pokazali visok stepen interakcije, kao i veliko interesovanje za sledeće teme obuhvaćene seminarom:
• Uvod u strateško planiranje
• Analiza zainteresovanih strana
• Situaciona i SWOT analiza
• Metodologija izrade Strategija lokalnog održivog razvoja
• Definisanje prioriteta i strateških ciljeva
• Akciono planiranje
• Sprovođenje, monitoring i evaluacija usvojenog strateškog dokumenta
Ovo je bio prvi od tri planirana regionalna seminara, koji se realizuju u okviru projekta „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO.

          DSC_1045                        DSC_1031                            DSC_1004

 

Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

Logo-EU