Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a

Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a

У Нишу је од 31. октобра до 2. новембра 2014. год. одржан први регионални семинар за организације цивилног друштва из јужне и источне Србије, са циљем оснаживања њихових капацитета за учешће у процесима стратешког планирања на локалном нивоу. Учеснике је чинило 30 представника удружења грађана из 13 општина/градова, који у својим локалним заједницама примарно делују у области екологије и заштите животне средине, људских и мањинских права, унапређења положаја лица са хендикепом и омладинске политике.
Семинар је, поред уводних предавања, готово у целости био заснован на радионичарском рад, који је омогућио да учесници успешно савладају знања и вештине неопходне за ефикасно заступање интереса грађана у процесима израде и спровођења локалних стратегија и планова. Полазници семинара су показали висок степен интеракције, као и велико интересовање за следеће теме обухваћене семинаром:
• Увод у стратешко планирање
• Анализа заинтересованих страна
• Ситуациона и SWOT анализа
• Методологија израде Стратегија локалног одрживог развоја
• Дефинисање приоритета и стратешких циљева
• Акционо планирање
• Спровођење, мониторинг и евалуација усвојеног стратешког документа
Ово је био први од три планирана регионална семинара, који се реализују у оквиру пројекта „Стратешки планирамо-дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице”, који Центар за равномерни регионални развој из Београда заједнички спроводи са удружењем „Народни парламент“ из Лесковца, удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева и Сталном конференцијом градова и општина-СКГО.

          DSC_1045                        DSC_1031                            DSC_1004

 

Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, кроз програм Подршка цивилном друштву- Национални програм 2012.

Logo-EU