Latinica | Ćirilica [google-translator]

Anketa „Građani Leskovca o Gradskom biltenu“

Tokom decembra 2012. sproveli smo Anketa Građani Leskovca o Gradskom biltenu. Cilj ove ankete je bio je i da se utvrdi da li, i u kojoj meri građani smatraju da grad Leskovac treba da izdaje štampanu publikaciju poput Gradskog biltena. S obzirom na to da je Leskovac jedna od lokalnih samouprava u Srbiji koja ne izdaje bilten svog grada, rezultati ankete mogu poslužiti lokalnoj vlasti kao orjentir u kom pravcu bi mogla da usmeri svoja nastojanja, ukoliko namerava da unapredi komunikaciju sa građanima.

Anketari su kontaktirali ukupno 1007 osoba u Leskovcu, a anketa je sprovedana među ukupno 300 Leskovčana. Šta su Leskovčani rekli o gradskom biltenu i da li smatraju da Leskovcu treba jedna ovakva publikacija možete saznati u Rezultatima ankete.

Gradski bilten je izdavao Narodni parlament u saradnji sa leskovačkom lokalnom samoupravom. Izlazio je jednom mesečno, od jula do decembra 2012. godine. U svakom broju sadržao je tekstove o aktivnostima lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Leskovac. Bavio se različitim temama koje su u datom trenutku bile aktuelne. Gradski bilten štampan je u tiražu od 10 000 primeraka. Distribuiran je uglavnom u poštanskim sandučićima stambenih zgrada, kao i preko Interneta. Priliku da ga čitaju imali su i građani Grdelice i Vučja.

Gradski bilten je deo projekta „Inicijativa za povećanje transparentnosti rada lokalne vlasti u Leskovcu“ koji podržavaju Švedska međunarodna razvojna agencija „SIDA“ i “Olof Palme” međunarodni centar.