Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Akcioni plan za uključivanje civilnog društva u strateško planiranje na lokalnom nivou

Akcioni plan za uključivanje civilnog društva u strateško planiranje na lokalnom nivou

У Београду је одржан други састанак чланова пројектног тима на пројекту „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ који се реализује кроз ЕУ програм “Подршка цивилном друштву – Национални програм 2012”. Састанку су присуствовали представници водеће организације на пројекту “Центар за равномерни регионални развој”, као и партнерских организација “Народни парламент” из Лесковца и “Грађанска шанса” из Ваљева.

На састанку је договорена динамика спровођења пројектних активности (од спровођења истраживања о учешћу цивилног сектора у досадашњем стратешком планирању на локалу, преко организовања обука и менторске помоћи локалним организацијама цивилног друштва, до припреме и штампања публикације о успешним моделима укључивања цивилног сектора у процес локалног стратешког планирања) и дефинисан детаљан акциони план. Партнери су утврдили и поделили појединачна задужења у оквиру спровођења конкретних активности, углавном се руководећи принципом географске блискости, па ће тако партнери из Ваљева бити задужени за имплементацију активности у региону Шумадија и западна Србија, партнери из Лесковца ће бити најактивнији у региону Јужне и Источне Србије, док ће водећа организација бити највише усмерена на регион Војводине.

Полазну основу за састанак пројектног тима чинили су претходно договорени механизми сарадње ЦенТриР-а и треће партнерске организације на пројекту – СКГО. Наиме, на претходно одржаном састанку са представницима СКГО усклађен је план спровођења пројектних активности са предстојећим циклусом усвајања нових стратешких докумената у одређеном броју градова/општина у Србији, којим ће руководити СКГО, у оквиру програма EXCHANGE 4.

Пројекат финансира Европска унија. Лого ЕУ