Latinica | Ćirilica [google-translator]

Akcioni plan za uključivanje civilnog društva u strateško planiranje na lokalnom nivou

U Beogradu je održan drugi sastanak članova projektnog tima na projektu „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ koji se realizuje kroz EU program “Podrška civilnom društvu – Nacionalni program 2012”. Sastanku su prisustvovali predstavnici vodeće organizacije na projektu “Centar za ravnomerni regionalni razvoj”, kao i partnerskih organizacija “Narodni parlament” iz Leskovca i “Građanska šansa” iz Valjeva.

Na sastanku je dogovorena dinamika sprovođenja projektnih aktivnosti (od sprovođenja istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalu, preko organizovanja obuka i mentorske pomoći lokalnim organizacijama civilnog društva, do pripreme i štampanja publikacije o uspešnim modelima uključivanja civilnog sektora u proces lokalnog strateškog planiranja) i definisan detaljan akcioni plan. Partneri su utvrdili i podelili pojedinačna zaduženja u okviru sprovođenja konkretnih aktivnosti, uglavnom se rukovodeći principom geografske bliskosti, pa će tako partneri iz Valjeva biti zaduženi za implementaciju aktivnosti u regionu Šumadija i zapadna Srbija, partneri iz Leskovca će biti najaktivniji u regionu Južne i Istočne Srbije, dok će vodeća organizacija biti najviše usmerena na region Vojvodine.

Polaznu osnovu za sastanak projektnog tima činili su prethodno dogovoreni mehanizmi saradnje CenTriR-a i treće partnerske organizacije na projektu – SKGO. Naime, na prethodno održanom sastanku sa predstavnicima SKGO usklađen je plan sprovođenja projektnih aktivnosti sa predstojećim ciklusom usvajanja novih strateških dokumenata u određenom broju gradova/opština u Srbiji, kojim će rukovoditi SKGO, u okviru programa EXCHANGE 4.

Projekat finansira Evropska unija. Logo EU