Latinica | Ćirilica [google-translator]

Pokrenut postupak za zaštitu interesa potrošača – korisnika usluga Metroparking-a

Bez saglasnosti potrošača, preduzeće Metroparking jug d.o.o. je preko 500 nenaplaćenih parking karata prenelo agenciji za naplatu Direct factor d.o.o, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača. Agencija se posredstvom advokata i pod pretnjom pokretanja sudskog postupka obraća korisnicima usluge parkiranja zahtevajući naplatu.

Udruženje Narodni parlament je zbog ovakvog postupanja pomenutog preduzeća pokrenulo postupak za zaštitu kolektivnog interesa potrošača pred nadležnim ministarstvom. Tržišna inspekcija u Leskovcu je, postupajući po prijavi Udruženja Narodni parlament, utvrdila da preduzeće Metroparking jug d.o.o. krši kolektivne interese potrošača, što možete pročitati ovde.