Латиница | Ћирилица
Народни парламент > Вести > Полугодишњи пресек о нападима и притисцима на браниоце људских права

Полугодишњи пресек о нападима и притисцима на браниоце људских права

Мрежа  „Солидарно  за  права  свих“  представља  Полугодишњи  пресек  #  1.  У  документу  су презентовани подаци о нападима и притисцима на организације, неформалне групе  и  активисте  који  се  залажу  за  заштиту  људских  права  који  су  забележени  на  Мапи инцидената,  као  и  подаци  о  бесплатној  правној  помоћи  која  је  пружена  активистима  и  грађанима  у  случајевима  кршења  људских  права. 

Мрежа  је  од  1.  јануара    до  30.  јуна  2021. године забележила 29 напада и притисака и пружила бесплатну правну помоћ грађанима у 365 случаја.


Програм Солидарно за права свих – подршка бранитељима људских права у локалним срединама 2020-2022 се реализује уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво је одговоран Комитет правника за људска права ЈУКОМ и партнери и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.