Latinica | Ćirilica [google-translator]

Polugodišnji presek o napadima i pritiscima na branioce ljudskih prava

Mreža  „Solidarno  za  prava  svih“  predstavlja  Polugodišnji  presek  #  1.  U  dokumentu  su prezentovani podaci o napadima i pritiscima na organizacije, neformalne grupe  i  aktiviste  koji  se  zalažu  za  zaštitu  ljudskih  prava  koji  su  zabeleženi  na  Mapi incidenata,  kao  i  podaci  o  besplatnoj  pravnoj  pomoći  koja  je  pružena  aktivistima  i  građanima  u  slučajevima  kršenja  ljudskih  prava. 

Mreža  je  od  1.  januara    do  30.  juna  2021. godine zabeležila 29 napada i pritisaka i pružila besplatnu pravnu pomoć građanima u 365 slučaja.


Program Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2020-2022 se realizuje uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i partneri i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.