Latinica | Ćirilica [google-translator]

Dvadeseta po redu uspešna inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača Udruženja „Narodni parlament“

Rešenjem o (privremenom) prekidu postupka donetom od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija efektivno je uspešno okončana i 20. po redu, inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača pokrenuta od strane Udruženja „Narodni parlament“. Ovog puta, kolktivni interes potrošača prekršilo je Javno preduzeće „Grejanje Smederevo“ sa sedištem u Smederevu i to zbog zaključivanja (sa potrošačima) nepravičnih ugovornih odredbi iz čl. 44, stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti potrošača. Ovo javno preduzeće se obavezalo da iz korisničkih ugovora izbaci sporne odredbe, odnosno odredbe ovih tipskih ugovora koje sklapa sa potrošačima uskladi sa zakonom. Više detalja u samom Rešenju o prekidanju postupka protiv Javnog preduzeća „Grejanje Smederevo“.

Ovo prilikom, podsećamo javnost da je Udruženje „Narodni parlament“ vodeće udruženje za zaštitu potrošača u Srbiji, i kad su u pitanju i broj pokrenutih (46) i broj uspešno okončanih inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača (20), kao i kad je u pitanju brojnost korisnika ovih inicijativa, odnosno potrošača koji su ostvarili direktne koristi od sistemskog uticaja na trgovce u Srbiji među kojima su: VIP mobajl, JKP Vodovod Leskovac, Telekom Srbija, Gradska toplana Niš, Orion Telekom, Delimano, In Hotel Beograd, Ekse net Niš, SBB, Kopernikus, Radijus vektor i druge kompanije sa više miliona korisnika.

Takođe, podsećamo javnost da zbog toga što smo na prošlogodišnjem konkursu u oblasti zaštite potrošača diskvalifikovani od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (ovo i pored postignutih uspeha na polju kolektivne zaštite potrošača, a možda i upravo zbog njih), i to zbog toga jer nismo „uvezali“ (prim,. prev. zaheftali) projektnu prijavu dostavljenu poštom, da i dalje ne posedujemo neophodne resurse da nastavimo sa pružanjem pravne pomoći potrošačima, te nastavimo sa pokretanjem novih inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača. Barem ne istim intezitetom kao tokom prethodnog perioda. Više o ovoj temi u našoj starijoj objavi: http://www.parlament.org.rs/heftalica-razlog-ukidanja-potrosackog-savetovalista-jugoistocne-srbije-od-strane-ministarstva-trgovine/