Latinica | Ćirilica [google-translator]

Pokrenut postupak za zaštitu potrošača protiv preduzeća Metroparking jug

Bez saglasnosti potrošača, preduzeće Metroparking jug d.o.o. je preko 500 nenaplaćenih parking karata prenelo agenciji za naplatu Direct factor d.o.o, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Agencija se posredstvom advokata i pod pretnjom pokretanja sudskog postupka obraća korisnicima usluge parkiranja zahtevajući naplatu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je, na osnovu našeg zahteva, pokrenulo postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u ovom slučaju.