Latinica | Ćirilica [google-translator]

Пуштен у рад портал eprigovor.rs

 Udruženje Narodni parlament izradilo je veb sajt www.eprigovor.rs putem kog se građani i građanke Leskovca mogu upoznati sa uslugama koje Gradska uprava grada Leskovca pruža, kao i sa postupkom podnošenja prigovora na usluge. Na sajtu je dostupan pregled svih usluga sa osnovnim informacijama, po odeljenjima koja su nadležna. Takođe, putem formulara na sajtu, građani i građanke koji nisu zadovoljni nekom pruženom uslugom vrlo lako mogu uputiti prigovor nadležnom odeljenju Gradske uprave.

Gradska uprava grada Leskovca je u toku 2016. godine pružila više od 57.000 usluga od traženih 79.000, što znači da nije pruženo više od 21.000 usluga koje su korisnici zatražili. Zakonom o opštem upravnom postupku predviđeno je pravno sredstvo koje korisnici mogu iskoristiti ukoliko nisu zadovoljni kvalitetom pružene usluge – prigovor zbog načina pružanja javne usluge. Po dostupnim podacima iz Digitalnog informatora o radu, nije bilo ni jednog prigovora građana na usluge.

Svaki put kada korisnik usluga nije zadovoljan radom službenika uprave, efikasnošću pružanja usluge, njenim kvalitetom i tome slično može iskoristiti svoja zakonska prava i uložiti prigovor. Putem ovog veb sajta, građani i građanke Leskovca mogu lako, u par minuta, iskoristiti ovo svoje zakonsko pravo.

Izrada ovog veb sajta omogućena je projektom „Otvoreni podaci za kvalitetnije usluge“ koji sprovodi Udruženje Narodni parlament uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).