Latinica | Ćirilica [google-translator]

Još jedna kriva Drina manje – podrška porodici radi povećanja nataliteta

Skupština opštine Gornji Milanovac krajem oktobra 2014. godine donela je odluku kojom je ispravila nepravdu koja je nanošena porodicama koje i pored posedovanja prebivališta na teritoriji Gornjeg Milanovca nisu mogle dobiti finansijsku podršku porodici za novorođenu decu. Naime, prethodna odluka je predviđala da samo majke koje su „najmanje godinu dana pre rođenja deteta“ imale prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku za novorođenu decu. Dakle, ako je majka iz bilo kog razloga promenila prebivalište godinu dana pre rođenja deteta ona je gubila pravo na finansijsku podršku porodici za novorođenu decu. Da bi stvar bila još gora, majka nije mogla dobiti finansijsku podršku ni od opštine/grada gde je prethodno imala prebivalište. Nova odluka opštine Gornji Milanovac predviđa da majka mora imati prebivalište na teritoriji opštine na dan rođenja deteta čime se trajno rešava ovaj problem koji smo pravno analizirali i alarmirali javnost i nadležne nešto više od godinu dana pre izmene sporne odluke.
Međutim, još mnogo od više od 180 lokalnih samouprava u Srbiji primenjuje sporna rešenja koja smo prepoznali kao takva.