Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Poziv – Članstvo u Savetu Resurs centra za OCD

Poziv – Članstvo u Savetu Resurs centra za OCD

Позивамо представнике/це медијских удружења, удружења грађана која делују на локалном нивоу и мрежа ОЦД које делују на националном нивоу (савези удружења) да се пријаве за ЧЛАНСТВО У САВЕТУ РЕСУРС ЦЕНТРА ЗА ОЦД!

РЕСУРС ЦЕНТАР (РЦ) ЗА ОЦД формално је започео нову фазу свог рада. Конзорцијум организација окупљених око Грађанских иницијатива – Траг фондација, Фондација Каталист, Србија у покрету, Центар за социјалну политику, Бечејско удружење младих, ФОРЦА Пожега, Народни парламент Лесковац – ће у наредне 3 године наставити да ради на оснаживању ОЦД. Циљ нам је да заједно допринесемо процесима демократизације и европских интеграција Србије кроз активније учешће грађана у процесима доношења одлука и стварање повољнијег окружења за деловање ОЦД. Различите активности у које ће бити укључене ОЦД, формалне и неформалне мреже и локалне иницијативе грађана, имају за циљ да допринесу њиховом дугорочном стратешком развоју, изградњи базе подршке, повећању одговорности, независности и ефективности. Како би у спровођење овог пројекта били укључени сви релевантни актери и институције, биће формиран Савет Ресурс центра. Улога Савета је да усмерава, пружа подршку и оцењује спровођење пројектних активности. Осим тога, Савет треба да обезбеди и усклађеност рада РЦ- а са другим релевантним пројектима и активностима. Имајуц́и у виду потребу да Савет РЦ- а буде потпуно репрезентативно тело, чланови Савета РЦ- а биће заинтересоване стране које представљају различите секторе, географска подручја и нивое одлучивања. Тако ће се у чланству наћи представници/це Делегације Европске уније у Републици Србији, Канцеларије Владе за сарадњу са цивилним друштвом, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства за европске интеграције, представник/ца ТАЦСО пројекта, Сталне конференције градова и општина (СКГО), три представника/це донаторске заједнице, два представника/це пословне заједнице, један представник/ца медијских удружења, два представника/це удружења грађана која делују на локалном нивоу, један представник/ца националне мреже ОЦД и представници/це партнерских ОЦД (чланова конзорцијума који спроводи пројекат). Чланство у Савету  РЦ- а подразумева волонтерски ангажман, али ће реални трошкови учешћа на састанцима Савета (превоз, смештај) бити покривени. Избор чланова/чланица вршиће се на основу вредновања и релевантности досадашњих резултата пројеката/активности удуржења или савеза , експертизе и иноватнивности предлога који могу допринети успешнијем раду РЦа. Пријављивање за чланство у Савету РЦ-а врши се попуњавањем формулара. Рок за слање пријава је 01. март 2019.године, а одлука о избору чланова/чланица биће донета до 11. марта 2019.године. Уколико желите да допринесете даљем оснаживању цивилног друштва у Србији, његовој већој видљивости и значајнијој улози у друштвеним процесима охрабрујемо Вас да се пријавите. Срдачан поздрав, Тим Ресурс центра.