Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Pravo potrošača na raskid ugovora na daljinu

Pravo potrošača na raskid ugovora na daljinu

Од септембра 2018. године, када смо започели са реализацијом програма „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ уз финансијску подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација, контактирао нас је велики број грађана из целе Србије. Према анализи статистичких података које је урадио наш правни тим, највећи број потрошача нам се жалио на телекомуникационе услуге (24% од укупног броја потрошача који су нам се обратили у наведеном периоду). Ипак, статистичка анализа је показала да се од укупног броја обрађених потрошачких приговора само 38% односи на услуге, док се 62% приговора односи на робу. Када је у питању роба на коју потрошачи најчешће изјављују приговор, предњачи обућа, потом мобилни телефони и на трећем месту је бела техника.

У свакодневном контакту са потрошачима приметили смо да се све већи број грађана опредељује за куповину робе путем интернета и телефона, односно све чешће склапају купопродајне уговоре на даљину. Како често нису довољно информисани о својим правима, грађани нам се обраћају за помоћ приликом раскида овакве врсте уговора.

Подсетимо се укратко шта је то уговор на даљину – уговор на даљину јесте онај уговор који потрошач закључи посредством неког од средстава комуникације (нпр. путем Интернета, телефона, ТВ продаје), под условом да продавац на тај начин врши организовану продају или пружање услуга (нпр. куповина одеће или беле технике путем Интернета).

Ваше право као потрошача јесте да се предомислите, односно да одустанете од куповине у року од 14 дана од дана када вам је испоручен производ и то без навођења разлога за одустанак. Обавеза трговца је да вам ово право предочи и да вам достави образац за одустанак од уговора. Попуњен образац за одустанак од уговора и робу/производ шаљете поштом (о вашем трошку) на адресу трговца у року од 14 дана од дана пријема робе и потом трговац има законом предвиђен рок (14 дана од дана пријема ваше изјаве о одустанку од уговора) да вам врати новац.

Закон о заштити потрошача (чл. 37) предвиђа и посебне случајеве у којима потрошач нема право да одустане од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија трговца. То су следећи случајеви:

  • испорука робе произведене према посебним захтевима потрошача или јасно персонализоване;
  • испорука робе која је подложна погоршању квалитета или има кратак рок трајања;
  • испорука запечаћених аудио, видео записа или рачунарског софтвера, који су отпечаћени након испоруке;
  • испорука новина, периодичних издања или часописа осим претплатничких уговора за испоруку ових издања;
  • уговора закључених на јавној аукцији.

Пројекат „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ реализује удружење Народни парламент, уз финансијску подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација


Objavljeno u:
Objavljeno dana: