Latinica | Ćirilica [google-translator]

Otvorena vrata pravosuđa stižu i u Leskovac

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Leskovcu, Udruženje „Narodni parlament“ organizuje Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Prva Tematska otvorena vrata u Leskovcu na temu „Zašto suđenja dugo traju“ biće održana u prostorijama Osnovnog suda u Leskovcu (sudnica 111/112), u petak 6. septembra 2019. godine, sa početkom od 17.00. Predviđeno trajanje događaja je do 18.30.

Govore: Goran Mitrović, direktor Udruženja „Narodni parlament“, Miodrag Janković, predsednik Osnovnog suda u Leskovcu, Novica Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Leskovcu, Zlata Đorđević, Transparentnost Srbija. Preuzmite detaljnu AGENDU.

Svi građani koji žele da učestvuju u radu Otvorenih vrata neophodno je da potvrde svoje učešće do četvrtka, 5. septembra do 17.00. preko prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975.

Tematska otvorena vrata u Leskovcu organizuju se u okviru neprofitnog projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a, je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa:

 1. Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom);
 2. Centar za evropske politike (CEP);
 3. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije;
 4. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža);
 5. Društvo sudija Srbije;
 6. Transparetnost Srbija;
 7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP);
 8. Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija);
 9. Beogradski centar za ljudska prava,
 10. Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS);
 11. Narodni parlament Leskovac;
 12. Forum sudija Srbije.