Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Inicijative Udruženja „Narodni parlament“ za zaštitu kolektivnog interesa potrošača samo u 2019. godini direktno uticale na prava ~35% od ukupnog broja potrošača u R. Srbiji

Inicijative Udruženja „Narodni parlament“ za zaštitu kolektivnog interesa potrošača samo u 2019. godini direktno uticale na prava ~35% od ukupnog broja potrošača u R. Srbiji

Непрофитни пројекат „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“, чији је циљ пружање заштите потрошачима, информисање и саветовање потрошача, пружање правне помоћи потрошачима и унапређење система заштите потрошача, пре свега али не и искључиво у јужној и источној Србији, а који је суфинансиран од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, реализовали смо у периоду од 17.09.2018. до 16.07.2019. године.

Један од аспеката овог непрофитног пројекта, по нама вероватно и најзначајнији за системско унапређење права потрошача, јесте процес препознавања системских/колективних кршења права потрошача, израда правних анализа препознатих кршења колективних права потрошача, те покретање иницијатива за заштиту колективног интереса потрошача и учестовање у управном поступку који се води при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, а у вези са перцепцираним кршењем колективног интереса, односно системским кршењем права већег броја потрошача.

Само у горе наведеном временском периоду, Удружење „Народни парламент“ је покренуло укупно 8 таквих иницијатива (укупно смо покренули рекордних 46 иницијатива од краја 2014. године кад је у закону уведен институт заштите колективног интереса потрошача).

Ових 8 иницијатива смо покренули у периоду од 17.09.2018. до 16.07.2019. године због кршења колективних права (масовнe и системскe природе) потрошача од стране следећих трговаца: Radijus Vektor doo Beograd (две иницијативе), Kopernikus Technology doo Beograd, Energetika doo Kragujevac, JKP Grejanje Čačak, JKP Gradska toplana Niš, Planeta sport doo Beograd i Sport Vision doo Beograd. Од ових 8 иницијатива, 2 поступка су окончана до данашњег дана, и то у вези са трговцима: Radijus Vektor doo Beograd i Kopernikus Technology doo Beograd. Додатно, још 2 иницијативе за заштиту колективног интереса потрошача, покренуте од стране Удружења „Народни парламент“ у периоду пре 17.09.2018. године, окончано је током горе наведеног периода, чиме је број окончаних иницијатива током десетомесечног пројектног периода достигао цифру од укупно 4 иницијатива.

Све изнад поменуте окончане иницијативе су биле успешне и резултирале су директним користима по потрошаче, посебно по оне који користе телекомуникационе услуге са уговорном обавезом.

VIP Mobile doo Beograd, Exe Net doo Niš, Radijus Vektor doo Beograd i Kopernikus technology doo Beograd су извршили адекватне, и у складу са Законом о заштити потрошача измене типских докумената „општи услови“, иначе саставним делом свих потрошачких уговора са уговорном обавезом, те прекинули са праксом препознатом са наше стране, а која се састојала у томе да обавезују потрошаче који повреде уговорну обавезу да овим фирмама/трговцима плате накнаду у износу који значајно премашује износ претрпљене штете. Другим речима, ови трговцима су одредбама општих услова, саставним делом потрошачких уговора, готово типски предвиђали да њихови претплатници који желе да изађу из уговорне обавезе пре истека уговореног периода (обично 24 месеци) треба да плате накнаду штете због неизвршења уговорне обавезе у износу свих преосталих месечних претплата, почев од дана раскида претплатничког односа па до дана истека минималног предвиђеног уговорног периода.

Захваљујући нашем ангажовању на системском унапређењу положаја потрошача у Р. Србији, само током поменутог пројектног периода пресудно смо утицали на то да горе наведене 4 телекомуникационе фирме које имају близу 2,5 милиона корисника у Србији промене своје опште услове на начин који омогућава потрошачу излазак из уговорне обавезе уз плаћање накнаде која је и до десет пута мања.

Пример измењених општих услова: Измене општих услова од стране VIP Mobile doo Beograd.