Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Konkurs za učešće na trećem regionalnom seminaru za predstavnike OCD

Konkurs za učešće na trećem regionalnom seminaru za predstavnike OCD

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji statističkog regiona Šumadija i Zapadna Srbija, za učešće na regionalnom seminaru koji će biti organizovan od 12. do 14. decembra 2014. u Hotelu „Olimp“ na Zlatiboru.

Na konkursu će biti odabrano 30 predstavnika/ca lokalnih udruženja/organizacija civilnog društva iz Šumadije i Zapadne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Tokom pohađanja seminara učesnici će steći znanja i veštine potrebne za aktivno uključivanje u različite faze lokalnog strateškog planiranja, kako bi mogli da uspešno zastupaju interese građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u oblasti strateškog planiranja, kao i da razmene iskustva sa OCD koje su već bile uključene u te procese u svojim lokalnim zajednicama.

O uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete pročitati više informacija u Pozivu i Aplikacionom formularu.

Projekat „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

Logo-EU