Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Učestvuj u praćenju sprovođenja Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

Učestvuj u praćenju sprovođenja Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

Позив ОЦД да учествују у праћењу спровођења  Акционог плана Партнерства за отворену управу (ПОУ) 2018-2020. године и пошаљу своје коментаре и предлоге  који се односе на првих 6 месеци примене овог документа.

Трећи Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. усвојен је 27. децембра 2018.
С обзиром на приоритете које су, у процесу израде Акционог плана, исказале организације цивилног друштва и органи Републике Србије надлежни за спровођење одређених обавеза, трећи Акциони план обухвата 5 тема: отворене податке/фискалну транспарентност, интегритет власти, јавне услуге, приступ информацијама и учешће јавности и садржи укупно 14 обавеза.
Коментари и предлози не треба нужно да се односе само на спровођење предвиђених мера. Напротив, молимо вас да доставите предлоге за унапређење стања у областима на које се ПОУ односи, а које нису биле обухваћене мерама из досадашњих  акционих планова.

Имајући у виду да су представници ОЦД били активно укључени, као чланови Радне групе, у израду нацрта важећег Акционог плана, као и да је велики број ОЦД учествовао у процесу консултација и јавних расправа о  њему, позивамо ОЦД да се укључе и у овај процес и тиме покажу да подржавају и промовишу једну од вредности Партерства за отворену управу – учешће јавности, тј. ангажовање грађана у изради политика.
Посебно охрабрујемо ОЦД које се примарно баве секторским темама (правосуђе и правни систем, људска права и грађанско друштво јавна управа, јавно информисање, запосленост и социјална заштита, здравство, образовање, култура, омладина, спорт, одбрана, јавна безбедност, урбанизам, просторно планирање и грађевинарство; конкурентност, минералне сировине и рударство и енергетика, заштита животне средине, саобраћај и комуникације, пољопривреда и рурални развој) како би теме и изазови из ових области нашле своје место у оквиру ПОУ.
Коментаре и предлоге можете послати до четвртка 11. јула попуњавањем обрасца

Прикупљени коментари биће укључени у Извештај  о праћењу спровођења Акциног плана Партнерства за отворену управу 2018-2020. године који припремају Грађанске иницијативе, водећа организација у конзорцијуму ОЦД који чине Транспарентност Србија, АОМ/БИРН, Медиа и реформ центар Ниш, Едукациони центар Лесковац и Народни парламент Лесковац.

Конзорцијум спроводи пројекат „Подршка учешћу и заједничкој  изради националног и локалних АП ПОУ“ уз подршку Донаторског фонда ПОУ.

Objavljeno u:
Objavljeno dana: