Latinica | Ćirilica [google-translator]

Poverenik građanima preporučuje flomastere da sami zaštite lične podatke

Udruženje „Narodni parlament“ se u toku avgusta 2019. godine predstavkom obratilo Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti jer smo identifikovali, po nama nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti od strane Ministarstva unutrašnjih poslova R. Srbije. Međutim, Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti se ne slaže i građanima preporučuje da kupe flomastere.

Naime, radi dokazivanja uplate republičkih administrativnih taksi uplaćenih bezgotovinskim putem, MUP od građana koji žele da predaju zahtev za izdavanje ličnih dokumenata (lična karta, pasoš…), pored potvrde banke o izvršenom nalogu za prenos, zahteva i izveštaj banke o promenama na računu klijenta (dokument koji u praksi „otkriva“ i stanje na računu klijenta banke kao i druge transakcije i plaćanja izvršene za druge potrebe). Ekvavilent ove nepotrebne administrativne procedure i opterećenja za građane bi bila hipotetička situacija kad bi organi javne vlasti od građana pored lične karte, zahtevali recimo i pasoš u svrhu njihove identifikacije i/ili ostvarivanja određenih prava pred organima javne vlasti.

Članom 8, stav 1, tačka 6. još uvek aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) propisano je da je obrada podataka o ličnosti nedozvoljena ako je nepotrebna.

Mišljenja smo da pored potvrde banke o izvršenom nalogu/nalozima za prenos, jeste nepotrebno da se od građana prikupljaju lični finansijski podaci preko izveštaja banke o promenama na računu klijenta, te da se ovom nepotrebnom procedurom po sistemu „fali ti još jedan papir“ građani i privreda nepotrebno opterećuju.

Pozivamo Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da preuzme mere iz svoje nadležnosti u ovom slučaju jer građani od flomastera u oblasti zaštite podataka o ličnosti neće imati previše koristi.

Dopis Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.