Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Poverenik građanima preporučuje flomastere da sami zaštite lične podatke

Poverenik građanima preporučuje flomastere da sami zaštite lične podatke

Удружење „Народни парламент“ се у току августа 2019. године представком обратило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности јер смо идентификовали, по нама недозвољену обраду података о личности од стране Министарства унутрашњих послова Р. Србије. Међутим, Повереник за заштиту података о личности се не слаже и грађанима препоручује да купе фломастере.

Наиме, ради доказивања уплате републичких административних такси уплаћених безготовинским путем, МУП од грађана који желе да предају захтев за издавање личних докумената (лична карта, пасош…), поред потврде банке о извршеном налогу за пренос, захтева и извештај банке о променама на рачуну клијента (документ који у пракси „открива“ и стање на рачуну клијента банке као и друге трансакције и плаћања извршене за друге потребе). Еквавилент ове непотребне административне процедуре и оптерећења за грађане би била хипотетичка ситуација кад би органи јавне власти од грађана поред личне карте, захтевали рецимо и пасош у сврху њихове идентификације и/или остваривања одређених права пред органима јавне власти.

Чланом 8, став 1, тачка 6. још увек актуелног Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) прописано је да је обрада података о личности недозвољена ако је непотребна.

Мишљења смо да поред потврде банке о извршеном налогу/налозима за пренос, јесте непотребно да се од грађана прикупљају лични финансијски подаци преко извештаја банке о променама на рачуну клијента, те да се овом непотребном процедуром по систему „фали ти још један папир“ грађани и привреда непотребно оптерећују.

Позивамо Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да преузме мере из своје надлежности у овом случају јер грађани од фломастера у области заштите података о личности неће имати превише користи.

Допис Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.