Latinica | Ćirilica [google-translator]

Skoro 2 000 zahteva za besplatnu pravnu pomoć i u 2017. godini

Udruženje Narodni parlament je preko svoje Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u toku 2017. godine odgovorilo na 1 948 zahteva za besplatnu pravnu pomoć upućenih od strane građana i potrošača iz gotovo svih delova Srbije. Od ovog broja, 825 zahteva je obrađeno iz oblasti potrošačkih prava dok  je 1 123 zahteva upućeno od strane građana zbog problema prilikom ostvarivanja različitih ljudskih prava. Tokom prošle godine uputili smo i 112 dopisa brojnim državnim institucijama u kojima smo ukazali na sistemske probleme koje smo identifikovali, a tiču se postojećih propisa i/ili probleme kod primene važećih propisa (problema koji najčešće ne pogađaju samo jednu osobu već pogađaju više stotina ili hiljada građana). Tako smo tokom ovog perioda pokrenuli i 19 novih incijativa javnog zagovaranja (lobirali smo različite nivoe vlasti u interesu građana i opšteg dobra), tokom kojih smo organima države pored ukazivanja na određene probleme, ponudili i pravnu analizu sistemskog problema, te predložili konkretna pozitivna rešenja istih. U 2017. godini smo pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenuli i rekordnih 14 upravnih sporova protiv brojnih trgovaca, odnosno tzv. – incijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (radi zaštite većeg broja potrošača od praksi trgovaca kojima se masovno krše njihova potrošačka prava), čime smo uvećali broj ukupno pokrenutih incijativa za zaštitu kolektivnih interesa potrošača na ukupno 24 takvih incijativa. I u 2018. godini nastavljamo sa invidiualnom besplatnom pravnoj pomoći građanima, kao i zalaganjem kod institucija države radi pozitivnih sistemskih promena radi, između ostalog, umanjenja birokratskih i administrativnih prepreka i procedura prilikom ostvarivanja različitih prava.

Udruženje Narodni parlament podseća građane i potrošače da je Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Udruženja na raspolaganju svima njima, svakog radnog dana u periodu od 08.00-16.00, lično u Leskovcu na adresi Ilije Strele 3a, zatim preko telefona 016/602688, kao i preko formulara za pravnu pomoć na Internet prezentaciji Udruženja.