Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Skoro 2 000 zahteva za besplatnu pravnu pomoć i u 2017. godini

Skoro 2 000 zahteva za besplatnu pravnu pomoć i u 2017. godini

Удружење Народни парламент је преко своје Канцеларије за бесплатну правну помоћ у току 2017. године одговорило на 1 948 захтева за бесплатну правну помоћ упућених од стране грађана и потрошача из готово свих делова Србије. Од овог броја, 825 захтева је обрађено из области потрошачких права док  је 1 123 захтева упућено од стране грађана због проблема приликом остваривања различитих људских права. Током прошле године упутили смо и 112 дописа бројним државним институцијама у којима смо указали на системске проблеме које смо идентификовали, а тичу се постојећих прописа и/или проблеме код примене важећих прописа (проблема који најчешће не погађају само једну особу већ погађају више стотина или хиљада грађана). Тако смо током овог периода покренули и 19 нових инцијатива јавног заговарања (лобирали смо различите нивое власти у интересу грађана и општег добра), током којих смо органима државе поред указивања на одређене проблеме, понудили и правну анализу системског проблема, те предложили конкретна позитивна решења истих. У 2017. години смо при Министарству трговине, туризма и телекомуникација покренули и рекордних 14 управних спорова против бројних трговаца, односно тзв. – инцијатива за заштиту колективних интереса потрошача (ради заштите већег броја потрошача од пракси трговаца којима се масовно крше њихова потрошачка права), чиме смо увећали број укупно покренутих инцијатива за заштиту колективних интереса потрошача на укупно 24 таквих инцијатива. И у 2018. години настављамо са инвидиуалном бесплатном правној помоћи грађанима, као и залагањем код институција државе ради позитивних системских промена ради, између осталог, умањења бирократских и административних препрека и процедура приликом остваривања различитих права.

Удружење Народни парламент подсећа грађане и потрошаче да је Канцеларија за бесплатну правну помоћ Удружења на располагању свима њима, сваког радног дана у периоду од 08.00-16.00, лично у Лесковцу на адреси Илије Стреле 3а, затим преко телефона 016/602688, као и преко формулара за правну помоћ на Интернет презентацији Удружења.