Latinica | Ćirilica [google-translator]

Potrošači mahom nezadovoljni kvalitetom robe

Kao registrovano udruženje za zaštitu potrošača, Narodni parlament je tokom 2017. godine aktivno radio na informisanju, savetovanju i edukaciji potrošača, a sve u cilju pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i poboljšanju sistema zaštite potrošača.

Tokom prethodne godine, u svojstvu Regionalnog centra za zaštitu potrošača istočne i južne Srbije, a uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, pružili smo građanima veliki broj pravnih informacija i saveta, pomogli im u komunikaciji sa trgovcima i pružaocima usluga, te podneli značajan broj prijava nadležnim organima i inspekcijama.

Najveći broj pritužbi građana se odnosio na usluge od opšteg ekonomskog interesa, poput snabdevanja električnom energijom, vodom, telekomunikacionim uslugama i sl. Ipak, od ukupnog broja potrošača koji su nam se obratili za pomoć, čak 70% njih se žalilo na robu koju su kupili, dok se 30% njih žalilo na usluge. Najveći broj zahteva (16% od ukupnog broja zahteva) za pravnom pomoći su uputili potrošači nezadovoljni kvalitetom kupljene obuće. Iako se takvi trendovi nastavljaju, primetno je da su potrošači bolje upoznati sa svojim pravima i da znaju kome i kako da se obrate ukoliko ne mogu da ostvare svoja prava u reklamacionom postupku.

U cilju zaštite što većeg broja građana, nadležnom Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija smo tokom prošle godine podneli 13 zahteva za zaštitu kolektivnih interesa potrošača čime smo posredno uticali na zaštitu miliona korisnika usluga javnih i privatnih preduzeća. Postupci koje pokrećemo pred nadležnim ministarstvom ali i kod tržišne inspekcije i ostalih nadležnih inspekcija pozitivno utiču na zaštitu potrošačkih prava, jer pored sankcionisanja nesavesnih trgovaca i pružaoca usluga delujemo i preventivno sprečavajući buduće zloupotrebe.

 

Projekat „Regionalni centar za zaštitu potrošača istočne i južne Srbije“ realizuje Udruženje Narodni parlament, uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.