Latinica | Ćirilica [google-translator]

Trening za osnaživanje aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Udruženje „Narodni parlament“ pozivaju aktiviste i aktivistkinje koji se bave zaštitom ljudskih prava da se prijave za trening u Novom Sadu, koji će se održati na Salašu 137, 29. i 30. septembra 2020. sa početkom u 10.00. 

Trening je usmeren na prenos znanja i veština lokalnim aktivistima sa ciljem proširenja njihovih mogućnosti i uvećanja broja i kvaliteta aktivnosti lokalnih branitelja i braniteljki ljudskih prava što dalje vodi unapređenju nivoa zaštite ljudskih prava. Dvodnevni treninzi će obuhvatiti program obuke o zaštiti prava aktivista, javno zagovaranje, zaštitu lične bezbednost i sl., koji su formulisani u skladu sa potrebama identifikovanim kroz prethodno sprovedeno istraživanje.

Nakon treninga koji će se održati u 15 gradova u Srbiji organizacije i aktivisti iz tih gradova i okolnih mesta koji uzmu učešće biće uključeni u dalje aktivnosti i dodatne obuke tokom trogodišnjeg projekta. U toku 2021. godine oni će biti pozvani da i podnesu predloge projekata koji nastoje da doprinesu rešavanju nekog problema u lokalnoj zajednici u vezi sa zaštitom prava iz oblasti kojima se bave ili unapređenjem njihovog položaja u sredinama u kojima rade.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate trening možete da se prijavite slanjem sledećih podataka na e-mail adresu office@yucom.org.rs i/ili marija.maljan@yucom.org.rs: ime, prezime, organizacija (ukoliko je primenjivo), grad i oblast delovanja. Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do ponedeljka 21. septembra 2020. godine do 12,00. Broj učesnika na treningu je ograničen kako bi trening mogao da se održi u skladu sa merama sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19. Ukoliko Vam je neophodna refundacija putnih troškova molimo Vas da to naglasite u prijavi, kako bismo Vam poslali instrukcije.