Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Trening za osnaživanje aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava

Trening za osnaživanje aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Udruženje „Narodni parlament“ pozivaju aktiviste i aktivistkinje koji se bave zaštitom ljudskih prava da se prijave za trening u Novom Sadu, koji će se održati na Salašu 137, 29. i 30. septembra 2020. sa početkom u 10.00. 

Trening je usmeren na prenos znanja i veština lokalnim aktivistima sa ciljem proširenja njihovih mogućnosti i uvećanja broja i kvaliteta aktivnosti lokalnih branitelja i braniteljki ljudskih prava što dalje vodi unapređenju nivoa zaštite ljudskih prava. Dvodnevni treninzi će obuhvatiti program obuke o zaštiti prava aktivista, javno zagovaranje, zaštitu lične bezbednost i sl., koji su formulisani u skladu sa potrebama identifikovanim kroz prethodno sprovedeno istraživanje.

Nakon treninga koji će se održati u 15 gradova u Srbiji organizacije i aktivisti iz tih gradova i okolnih mesta koji uzmu učešće biće uključeni u dalje aktivnosti i dodatne obuke tokom trogodišnjeg projekta. U toku 2021. godine oni će biti pozvani da i podnesu predloge projekata koji nastoje da doprinesu rešavanju nekog problema u lokalnoj zajednici u vezi sa zaštitom prava iz oblasti kojima se bave ili unapređenjem njihovog položaja u sredinama u kojima rade.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate trening možete da se prijavite slanjem sledećih podataka na e-mail adresu office@yucom.org.rs i/ili marija.maljan@yucom.org.rs: ime, prezime, organizacija (ukoliko je primenjivo), grad i oblast delovanja. Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do ponedeljka 21. septembra 2020. godine do 12,00. Broj učesnika na treningu je ograničen kako bi trening mogao da se održi u skladu sa merama sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19. Ukoliko Vam je neophodna refundacija putnih troškova molimo Vas da to naglasite u prijavi, kako bismo Vam poslali instrukcije.

Objavljeno u:
Objavljeno dana: