Latinica | Ćirilica [google-translator]

Prva interaktivna mapa napada i pritisaka na organizacije i pojedince koji staju u zaštitu ljudskih prava

Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM predstavlja prvu interaktivnu mapu koja će beležiti napade i pritiske na organizacije i pojedince u Srbiji, koji na različite načine staju u zaštitu ljudskih prava. Zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku i Udruženjem „Narodni parlament“, pokrenuta je platforma “Solidarno za prava svih” koja će beležiti sve vrste napada, poput fizičkih napada na lica i imovinu, pretnji, napade putem sredstava elektronske komunikacije, kao i pravnih radnje koje se mogu smatrati pritiskom (npr. pokretanje postupka pred sudom, učestali inspekcijski nadzor itd.), počevši od 1. januara 2020. godine.

Podaci o napadima i pritiscima biće dostupni široj javnosti na jednostavan i pregledan način, uz sve dostupne informacije. Pravni tim podatke u bazu unosi na osnovu javno dostupnih informacija, kao i priloga koje šalju organizacije, neformalne grupe i pojedinci koji su žrtve napada i pritisaka.

Mapa će biti redovno ažurirana stoga pozivamo sve zainteresovane aktere da prijavljuju slučajeve. Ukoliko žrtva želi da prijavi napad bez otkrivanja ličnih podataka, podaci će biti registrovani u bazi, dok će široj javnosti biti dostupni u anononimizovanom obliku. U prilogu Vam dostavljamo informaciju o platformi i kratak presek stanja na osnovu zabeleženih slučajeva.

Slučaj možete prijaviti u skladu sa uputstvima na https://www.yucom.org.rs/mapa-incidenata/ u delu Kontakt. Za sve dodatne informacije i pitanja možete da nas kontaktirate na e-mail: office@yucom.org.rs.

Više u saopštenju u vezi sa objavljivanjem prve interaktivne mape.

*Platforma “Solidarno za prava svih” jedna je od aktivnosti na projektu “Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava” realizovanog uz finansijsku pomoć Evropske unije. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta branitelja ljudskih prava u Srbiji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Projekat uključuje različite kategorije branitelja i braniteljki ljudskih prava, posebno žene braniteljke, one koji se bave pitanjem suočavanja sa prošlošću, one koji štite prava LGBT populacije, koji se bave zaštitom životne sredine i druge). Za sadržinu baze isključivo je odgovoran Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i partneri i njena sadržina nužno i ne izražava stavove Evropske unije.