Latinica | Ćirilica [google-translator]

Блогови на www.otvorenavratapravosudja.rs

Na Internet prezentaciji www.otvorenavratapravosudja.rs postoji više desetina blogova na različite teme od interesa za građane, a tiču se prava građana i mogućih ponašanja građana u raznim situacijama u odnosima sa pravosuđem, ali i drugim relevantnim društvenim činiocima.

Šta učiniti ako se zateknete na mestu izvršenje krivičnog dela? Kako približiti tužilaštvo građanima? Sudski postupak u vanrednom stanju – pometnja s rokovima. I mnoge druge teme potražite na www.otvorenavratapravosudja.rs/blogovi