Latinica | Ćirilica [google-translator]

Anketa o potrebama branioca ljudskih prava

Beograd, 30. april 2020. godine – Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) i Narodni parlament iz Leskovca sprovode istraživanje čiji je cilj da se identifikuju potrebe nevladinih organizacija, neformalnih inicijativa i aktivista u Srbiji.

Upitnik možete popuniti ovde.

Vreme koje će vam biti potrebno za popunjavanje upitnika je oko 10 minuta. Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do petka 15. maja.

Dobijene podatke projektni partneri će koristiti isključivo kako bi isplanirali buduće aktivnosti pružanja podrške organizacijama i aktivistima u okviru projekta “Osnaživanje branitelja i braniteljki ljudskih prava”.