Latinica | Ćirilica [google-translator]

Narodni parlament učestvuje u izradi Nacionalne strategije za mlade 2015-2025

Priznanje našem petnaestogodišnjem radu na polju omladinske politike došlo je u formi izbora predstavnika Narodnog parlamenta za člana radne grupe za izradu Nacionalne strategije za mlade. Odlukom o obrazovanju radne grupe  za izradu Nacionalne strategije za mlade za period 2015 – 2025 i akcionog plana za njeno sprovođenje, Vlada Republike Srbije izabrala je Petra Đurovića, našeg programskog menadžera. Petar će na izradi strategije raditi u tematatskim oblastima I zapošljavanje i preduzetništvo i IV participacije i aktivizam.