Latinica | Ćirilica [google-translator]

Informator #1 o napadima i pritiscima na aktiviste i aktivistkinje

Mreža Solidarno za prava svih predstavlja Informator #1 o napadima i pritiscima na aktiviste i aktivistkinje. Tim belezi napade i pritiske na  Mapi incidenata kroz istraživanje javno dostupnih podataka i razgovore sa žrtvama. Na mapi je tokom 2020. godine registrovano 100 napada i pritisaka, kako na one koji se bave zaštitom ljudskih prava, tako i na one koji su se zbog svojih postupaka našli u toj ulozi i trpeli posledice.

Mrežu Solidarno za prava svih predvode Komitet pravnika… Čitaj dalje