Latinica | Ćirilica [google-translator]

Produžen rok za prijavu na seminar „Lakše ostvarivanje socijalnih prava“

Udruženje Narodni parlament obaveštava zainteresovane mlade da je produžen rok za prijavu za učešće na seminaru „Lakše ostvarivanje socijalnih prava za nezaposlene i izbegle & interno raseljene mlade osobe“ do četvrtka, 21. maja. Zainteresovani mladi mogu se prijaviti slanjem prijavnog formulara. Komisija će se sastajati u toku naznačenog perioda, tako da će veću šansu za učešće imati ranije pristigle prijave.

Tokom treninga i mentorske podrške učesnici će imati priliku da steknu znanja i veštine o:

– lajf-koučingu
– samoproceni,
– samoprezenzaciji,
– pisanju CV-a,
– volonterskim i radnim mogućnostima u Srbiji i Evropi,
– motivaciji za uspeh na poslu, u organizaciji, na tržištu rada itd.

Program obuhvata sedmodnevni trening u Leskovcu za 35 učesnika/ca u periodu od 3. do 9. juna 2015, kao i podršku u periodu nakon treninga, tokom koje će učesnicima biti na raspolaganju informacije i mentorska podrška u vezi sprovođenja ličnih planova koje će izraditi tokom treninga a vezani su za poboljšanje položaja učesnika programa u oblastima zapošljavanja, neformalnog obrazovanja, aktivizma i volonterizma.

Program je namenjen nezaposlenim mladima, a posebno izbeglim & interno raseljenim osobama sa prebivalištem u Srbiji, starosti od 15 do 30 godina. Organizator može odlučiti da prihvati prijave najviše 5 osoba starijih od 30 godina koje odgovaraju profilu učesnika.

Odabranim učesnicima/cama obezbeđen je smeštaj, ishrana i radni materijal za trening. Troškovi prevoza iz mesta dolaska do Leskovca i nazad učesnicima će biti refundirani u visini povratne autobuske karte. Više logističkih informacija biće poslato odabranim učesnicima/cama.

Više informacija o programu možete pronaći ovde.

Council_of_Europe EYF_LOGO